TARİHÇE

TARİHÇEMİZ

Kılıçkaya beldesi Yusufeli ‘nin ilk ilçe merkezi Erzurum eyaletine bağlı olarak Kiskim adıyla 1879 Öğdem’de kurulduktan 10 yıl sonra 1889 yılında ilçe merkezi yine Erzurum eyaletine bağlı olarak Ersis’e taşınmıştır.1912 yılında ilçenin Kiskim olan adı Yusufeli olarak değiştirilmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Çoruh boylarının Rusların eline geçmesi üzerine kaza merkezi geçici olarak boşaltılmış, kayıtlar Bayburt’a taşınmıştır.1918 yılında Rusların geri çekilmesi ile kayıtlar tekrar Ersis’e taşınmış, ilçe merkezi yeniden teşkil edilmiştir.

16 Haziran 1926 tarihine kadar Erzurum’un bir ilçesi olan ersis merkezli Yusufeli, bu tarihte tekrar öğdeme taşınmıştır. Yusufeli’nin Erzurum’dan alınıp Artvin’e bağlanması ile 1944 yılında kadar Yusufeli’ye bağlı belediyeli köy olarak kalmıştır.24 Eylül 1944 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile bucak olmuş,1978 yılında bucak merkezlerinin tamamen kaldırılmasıyla kasaba olmuştur. Hayrettin Tokdemir, Artvin yöresi Folkloru adlı kitabında “ERSİS” adının kaynağı konusunda şunları yazmaktadır: Bugün yurdumuzun birçok yöresinde “arus,arsus,harus,haros” sürülmüş tarlalıklar anlamında kulllanılır. Bagratlılar döneminde yer adlarının sonuna “is” eki getirildiği görülmektedir ki bu “is” eki sonuna getirildiği sözcüğe, Türkçedeki “li,lu” ekinin anlamını katar. Buna göre: “Arus-is =Aruslu” oluyor ki bugünkü türkçemizle “sürülmüş ,herk edilmiş koşulmuş yer”demektir.Ersis adı da Arusis’den gelmektedir.

Erdal sürmeli ise Kafkasya Yazıları Dergisinde yayınlanan bir yazısında Ersis adının kaynağı konusunda şunları yazıyor:Ersis:Arse {kafkas kökenli (As) halk Arzesos/Erzesos Yusufeli ilçe merkezinin Güneydoğusunda yer alır.İlçeye 22 km.uzaklıkta olup 1997 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 1911’ dir. Beldenin nüfusuna kayıtlı kişi sayısı ise 15.000 civarındadır.Doğusunda Erzurum’un Uzundere ilçesi,batısında Erzurum’un İspir ilçesi, güneyinde yine Erzurum’un Tortum ilçesi kuzeyinde ise Çoruh Nehri ve Yusufeli ilçesi yer alır. Kılıçkaya kasabası , Yusufeli-İspir devlet yolu ile Artvin ve Erzurum’a bağlanır.Ayrıca Uzundere ilçesi Çamlıyamaç köyü üzerinden Artvin-Erzurum yoluna irtibatlıdır.Rakımı yaklaşık 1100 metredir.Kasabada 1909 yılından 2012 yılına kadar belediye teşkilatı bulunmaktaydı 2012 yılında çıkan kanun gereğiyle 2000 nüfus altına düşmesiyle beldelikten köye düşmüştür bu teşkilatın yerine özel idare binası olarak devam etmektedir. 

Türkiye’nin ilk kadın Belediye Başkanı olan Sadiye Hanım, 1928-1930 yılları arasında Kılıçkaya Belediye başkanı olarak görev yapmıştır.Kılıçkaya’nın ilk imar planı 1965’te yapılmıştır.Nüfus Memuru Rıfat Koçak,Maliyeci Sait Babacan,Müftü Ahmet Efendi. Zemevan’lı Cicioğlu Hasan Ağa,Tüccar Keçecizade Osman Efendi,Tüccar Artvin’li Peltekoğlu Murat Efendi Ersis’te Yusufeli Vilayeti Şarkıyye Müdafai Hukuk Cemiyetini kurmuşlardır.Kasabanın sosyal ve kültürel durumu gelişmiş olup,eğitime büyük önem verilmektedir.Kasabadan çok sayıda politikacı,bürokrat,askeri personel,akademisyen ve de her meslekten insan yetişmiştir.

Kara Kuvvetleri Eski komutan emekli Orgeneral Hikmet Köksal Paşa bu köylüdür.Emekli olanlar köylerine gelip sakin bir hayat yaşarlar .Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlar.Çoruh nehri kenarındaki sollek mevkinde pirinç ziraati yapılır önemli miktarda yapılan pirinç ziraati halkın başlıca geçim kaynaklarındandır.Yemyeşil ve geniş mezralara sahiptir.Mezralara stabilize yol ile ulaşılır.Köyde tarihi eser olarak kale vardır. Aros mevkii Milli Park kapsamına alınmıştır. Kılıçkaya kasabasında şu anda 1 yatılı ilköğretim bölge okulu, 1 özel idare, 1 ptt , 1 sağlık istasyonu bulunmaktadır.

İDARİ KONUMU

Kılıçkaya Artvin ilinin Yusufeli İlçesine bağlı bir kasabadır.Yusufeli il alanının güney batısında yer alırken kılıçkaya  ilçe alanının güneyindedir. Kılıçkaya (ersis) in doğusunda Erzurum’un Uzundere ilçesi batısında Erzurum’un İspir ilçesi güneyinde Tortum ilçesi kuzeyinde çoruh nehri ve Yusufeli ilçesi yer alır.

ULAŞIM AĞINDAKİ YERİ

Yusufeli ve Kılıçkaya Artvin ilinin güneyinde konumlanmıştır.Yusufeli-Artvin arası 76 km’dir. Yusufeli ile Kılıçkaya arası 22 km’dir.Karayolu ağı engebeli stabilize ve yer yer asfalttır.İlçe ile kılıçkaya arası 45 dk sürmektedir. Kılıçkaya ya en yakın il Artvin 96 km Erzurum 162,3km’dir, en yakın deniz yolu bağlantısı hopa limanıdır 168 km en yakın havalimanı ise 231 km uzaklıktaki Erzurum havalimanıdır. Kılıçkaya’dan bu hizmetleri verebilmek için 4 adet minibüs, bir adet otobüs ile 4 adet ticari taksi hizmet vermektedir.

JEOLOJİK YAPISI

İkinci zamanın tebeşir devri ile ikinci zamanın phoscea devirlerine aittir.Ayrıca yer yer paleozoik ve 4. zamana ait bazı oluşumlara rastlanır.Topoğrafya çok dalgalı ve eğimli yapı görünümündedir.Belde batısında 1030 metre den doğuda 1360 metreye kadar yükselerek 1 km de 220 metrelik kot farkı doğurmaktadır.Bölgesel olarak yörenin en yaşlı birimleri paleozoik yaşlı gnays ve mikaşistlerde temsil edilen metal morfik kayaçlardır. Bu birimler üzerinde jura yaşında kum taşı silt taşı şeyl marmalt kretase yaşında mercanlı kireç taşları üst kretase yaşında marn ve volkanitler eosen yaşında andezit,aglomera kum taşı ve kireç taşları bulunmaktadır bölgedeki en genç oluşum kuvaterner yaşlı alüvyondur üst kretase yaşında dakitik tüf lav akıntıları kum taşı ve kireç taşından oluşan volkanı tortul seri ile yamaç molozudur.

iklimi

Beldenin en yüksek yeri 1240 ortası 1110 alçak yeride 1022 rakımında bulunmaktadır.Gece ve gündüz ısı farkı 15 derece olan köyün yazın ortalama sıcaklığı 22 derece, kışın ise -2 derecedir.Kışın kar köy içinde ortalama 2-4 ay yağmaktadır.Ortalama 10-20 cm kalınlık olmaktadır ve 2-3 ay toprak üstünde kalmakta olup toprağın 60 cm derinliğine kadar inmektedir.Yağış miktarı az olan köyde yağan yağmurun ortalaması 80 cm ve toprağa işlemesi ortalama 45 cm. dir.Koru mevkinde ve yukarı ,orta ve aşağı mezraların yamaçlarında ormanlık alan mevcuttur.

ARAZİ KULLANIMI

Kılıçkaya da arazi kulanım deseni konut ticaret küçük sanatlar resmi kurumlar eğitim kurumları sağlık kurumu dini tesisler mezarlıklar ve bitki örtüsünden oluşmaktadır.Kamu kurumlarında çalışacak memurlar kiralık konut bulmakta zorluk çekmemektedir ayrıca muhtelif semtlerinde (gündaşet,dutlu pınar ve kumluk)mevkilerinde 213 dönümlük tasisli hazine arazileri bulunmaktadır.2 adet mezrası,2 adette marant ve eskel denen 1 yıl nadasa bırakılan ertesi yıl ekili alan olarak kullanılan arazileri çoruh nehri boyunca pirinç tarlaları bulunmaktadır.Yılda iki kez aros ve marant mevkilerinde festival yapılmaktadır festivallere gelenler mezralarda ve yaylalarda hasret gidererek tatillerini yapmaktadırlar.Serin su içmek ve çam havasını almak isteyenlerin bu festivalleri kaçırmaması gerekmektedir.

  • Kılıçkaya 8 mahalleden ibarettir.Bu mahalleler;
  • imamoğlu mahallesi
  • yakupoğlu mahallesi
  • kurbanoğlu mahallesi
  • tatuloğlu mahallesi
  • melikoğlu mahallesi
  • hasanoğlu mahallesi
  • lozoğlu mahallesi
  • Cicioğlu mahallesi

Beldenin yerleşim konumu dağınık olmasına rağmen merkezi kesimi belediye binası çevresinde yoğunlaşmıştır.Ticari üniteler sıra dükkanlar şeklindedir.Kasabada 2 adet fırın,4 adet kahvehane,4 adet bakkal,2 adet manav,2 adet lokanta,3 adet tüp bayi,otel ve pansiyon mevcuttur.

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
LİSANS BİTİRME PROJESİ
KILIÇKAYA KÖYÜNÜ TANITAN WEB SİTESİ TASARIMI
EMRE SARAÇ - 160357051

X
error: Content is protected !!